Sim đuôi 0000 đầu 086

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0.8668.00000 Viettel 123,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
2 086.99.00000 Viettel 123,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
3 086.55.00000 Viettel 106,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
4 08.669.00000 Viettel 99,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
5 08.689.00000 Viettel 99,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
6 08.696.00000 Viettel 99,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
7 08.663.00000 Viettel 77,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
8 08.661.00000 Viettel 72,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
9 08.662.00000 Viettel 72,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
10 08.665.00000 Viettel 72,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
11 086.81.00000 Viettel 72,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
12 086.85.00000 Viettel 72,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
13 086.98.00000 Viettel 72,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
14 086.58.00000 Viettel 65,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
15 086.59.00000 Viettel 65,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
16 086.52.00000 Viettel 59,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
17 086.51.00000 Viettel 59,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
18 08.667.00000 Viettel 53,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
19 086.97.00000 Viettel 53,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
20 086.57.00000 Viettel 53,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
21 08.664.00000 Viettel 44,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
22 0866.09.0000 Viettel 32,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua