Sim đuôi 139 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0997.456.139 Gmobile 990,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0938857139 Mobifone 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0932178139 Mobifone 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0981858139 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0986196139 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0901386139 Mobifone 5,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0963151139 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0907964139 Mobifone 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0979737139 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0988912139 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0961565139 Viettel 1,400,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0986531139 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0938156139 Mobifone 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0987.545.139 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0973.84.0139 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0972.95.0139 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0975.089.139 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0978.170.139 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 0976.384.139 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0974.534.139 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0911555139 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0943339139 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0912913139 Vinaphone 6,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0946179139 Vinaphone 6,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0941138139 Vinaphone 20,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0947788139 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0941186139 Vinaphone 1,090,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0942365139 Vinaphone 1,090,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0912355139 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0911351139 Vinaphone 3,290,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0917868139 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0912261139 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0915889139 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0911525139 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0911389139 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0912586139 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0944552139 Vinaphone 1,190,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0912682139 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0911321139 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0912569139 Vinaphone 1,190,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0913916139 Vinaphone 2,190,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0911323139 Vinaphone 2,190,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0944.637.139 Vinaphone 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0949.596.139 Vinaphone 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0944.675.139 Vinaphone 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua