Sim đuôi 66 đầu 0979

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.700.766 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.39.6266 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.698766 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.15.3866 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.69.1866 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.325.866 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0979.202.566 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.839.566 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.918.166 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.0379.66 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0979.285.166 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0979.03.6266 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.023.966 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.768.966 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979.562.966 Viettel 3,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.87.6966 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.18.3566 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0979.44.1266 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979.334.866 Viettel 3,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 09.7977.3966 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979.81.2566 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.78.3566 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua