Sim đuôi 99 đầu 0969

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0969.305.199 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0969196399 Viettel 5,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0969815399 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0969727299 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.707.299 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0969.751.799 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0969.576.399 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0969.583.199 Viettel 3,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0969.41.9899 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0969.14.03.99 Viettel 3,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0969.23.04.99 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0969.13.07.99 Viettel 3,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0969.827.499 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0969.432.499 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0969.276.499 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0969.165.499 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0969.301.599 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0969.50.3899 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0969.81.3299 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0969.352.699 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0969.85.3299 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0969.08.04.99 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0969.18.45.99 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0969.247.299 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 09.696.515.99 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0969.767.299 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0969.330.299 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0969.877.399 Viettel 3,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua