Sim đuôi 9994 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.65.9994 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0966.45.9994 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 096.227.9994 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0983.21.9994 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0967.53.9994 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 09345.39994 Mobifone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0914689994 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0917679994 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0912179994 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0916009994 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0913169994 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0912859994 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0917519994 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0919319994 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0914759994 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0911639994 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0915349994 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0936.33.9994 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0943.48.9994 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0971.889.994 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0987.40.9994 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 096.52.49994 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0988.48.9994 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0969.20.9994 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 097772.9994 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0965.94.99.94 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0905.429994 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0987.00.9994 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0988.07.9994 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0988.14.9994 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0985.16.9994 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.36.9994 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0988.37.9994 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 098.74.19994 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0982.53.9994 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0985.63.9994 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 098.47.19994 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0983.80.9994 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0987.80.9994 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0985.98.9994 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua