Sim đuôi số 1616

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0915831616 Vinaphone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0853651616 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0833651616 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0815.10.1616 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0888.09.1616 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0818451616 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0945931616 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0822991616 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0853151616 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0857151616 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 070.357.16.16 Mobifone 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0767.39.16.16 Mobifone 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0767.40.16.16 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 078.555.16.16 Mobifone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0707.65.16.16 Mobifone 96,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0765.27.16.16 Mobifone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 07.07.45.16.16 Mobifone 96,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0764.89.16.16 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0765.30.16.16 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0773.07.16.16 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 070.444.16.16 Mobifone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 077.999.16.16 Mobifone 86,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0765.64.16.16 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0764.71.16.16 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0.77777.16.16 Mobifone 24,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 076.445.16.16 Mobifone 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0769.91.16.16 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0785.63.16.16 Mobifone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0776.18.16.16 Mobifone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0775.74.16.16 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0785.39.16.16 Mobifone 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0559161616 Reddi 32,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 035.889.1616 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0977.54.16.16 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0868.16.16.16 Viettel 320,000,000 đ Sim gánh Đặt mua