Sim Đuôi Số 20

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0342.14.06.20 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0987.953.220 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0977.129.220 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0868.399.220 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0982.13.1920 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0965.373.220 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0968.671.220 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0971.806.220 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0963.255.220 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0982.623.220 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0961.711.020 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0987.289.220 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0981.353.220 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0365.0123.20 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0988.021.120 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0842122220 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0853253620 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0913273820 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0913206120 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0889631020 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0886822220 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0812888620 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0816683020 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0812485620 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0815227420 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0919292820 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0889655020 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0812580420 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0817993120 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0819527020 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0817746220 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0816771820 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0816122220 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0886632020 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0914892220 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0917632220 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0855492620 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0829329820 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0912750220 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0914221220 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0941686820 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0817580520 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0855792920 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0911902220 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0812689120 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua