Sim số giữa 999966

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 037.9999663 Viettel 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0849999669 Vinaphone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0849999668 Vinaphone 18,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0839999669 Vinaphone 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0889999660 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0889999667 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 07.9999.6663 Mobifone 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 07.9999.6664 Mobifone 86,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 07.9999.6665 Mobifone 86,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0559999666 Reddi 58,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0879999664 iTelecom 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0899996601 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0899996602 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0899996603 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0899996604 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0899996605 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0899996607 Mobifone 2,520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0899996608 Mobifone 2,520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0899996610 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0899996614 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0899996615 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0899996617 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0899996620 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0899996621 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0899996625 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0899996627 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0899996630 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0899996631 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0899996632 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0899996634 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0899996635 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0899996637 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0899996640 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0899996641 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0899996642 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0899996643 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0899996647 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0899996648 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0899996649 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0899996653 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0899996654 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0899996657 Mobifone 2,240,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0899996671 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0899996674 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0899996675 Mobifone 1,920,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua