Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, mua hàng trên website của SIMDAIPHAT.VN của Công ty Cổ phần Tổng Đại Phát (“Công ty”), Người dùng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Chúng tôi (Sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật”) và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách bảo mật tại từng thời điểm trên website SIMDAIPHAT.VN.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại SIMDAIPHAT.VN, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với Chúng tôi một số thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Email, Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ liên lạc). Mọi thông tin Người dùng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. SIMDAIPHAT.VN không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với thông tin Người dùng khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang Người dùng xem, số links (liên kết) click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website SIMDAIPHAT.VN. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) Người dùng sử dụng mỗi khi truy cập vào SIMDAIPHAT.VN. bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Các thông tin nêu trên sau đây được gọi chung là Thông tin cá nhân sẽ giúp chúng tôi có thể:

 • Hỗ trợ Người dùng khi sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm;
 • Giải đáp thắc mắc và giải quyết các khiếu nại của Người dùng;
 • Cải tiến, nâng cao chất lượng website, dịch vụ, sản phẩm;
 • Cung cấp cho Người dùng thông tin mới nhất và phù hợp với nhu cầu mua sản phẩm;
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến dịch vụ và sản phẩm của Chúng tôi;
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

SIMDAIPHAT.VN thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi cần thiết, Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người dùng dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, tin nhắn, thông báo về kỹ thuật và bảo mật,… hoặc để giải quyết các khiếu nại của Người dùng.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp những thông tin cá nhân của Người dùng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Những dữ liệu cá nhân được thu thập khi nào?

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập thông tin cá nhân của Người dùng khi:

– Sử dụng các nội dung đã mua trên website SIMDAIPHAT.VN bằng một trong các thông tin số điện thoại, Gmail hoặc Facebook;

– Đăng ký nhận tư vấn về các Sản phẩm của website;

– Mua và thanh toán các Sản phẩm của website.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người dùng

Người dùng tại đây đồng ý cho phép Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba sau đây để phục vụ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website SIMDAIPHAT.VN:

– Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của Chúng tôi;

– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật;

– Các đối tác hợp tác với Chúng tôi trong phạm vi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng tại website SIMDAIPHAT.VN, bao gồm: Ngân hàng, Tổ chức cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán, Đơn vị hợp tác quảng cáo, Đơn vị vận chuyển;

– Bên thứ ba khác theo sự đồng ý của Người dùng hoặc theo quy định của pháp luật;

Trường hợp tại website SIMDAIPHAT.VN có đường liên kết tới các website của bên thứ ba khác, Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiều chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bên thứ ba đó trước khi thực hiện cung cấp dữ liệu, thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc tiết lộ của bên thứ ba đối với các dữ liệu, thông tin Người dùng đã đồng ý và cung cấp cho bên thứ ba đó.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân Người dùng sẽ được lưu trữ tại hệ thống quản lý thông tin của Chúng tôi cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Người dùng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ, trừ các thông tin Chúng tôi lưu trữ trong thời gian phù hợp nhằm mục đích giải quyết khiếu nại của Người dùng, tra soát các giao dịch để bảo vệ quyền và lợi ích của Người dùng và của Chúng tôi. Các thông tin cá nhân của Người dùng trong thời gian lưu trữ sẽ được bảo mật trên hệ thống quản lý thông tin của website SIMDAIPHAT.VN và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Chính sách bảo mật này.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Người dùng được thu thập và quản lý bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG ĐẠI PHÁT

Địa chỉ: Số nhà 17C hẻm 165/30/17 phố Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Hotline: 0816455555.  Email: [email protected]

Phương tiện và công cụ để Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình trên website SIMDAIPHAT.VN bằng cách điền thông tin cá nhân mới của mình khi được Chúng tôi yêu cầu cung cấp trong những lần sử dụng dịch vụ hoặc mua Sản phẩm sau và/hoặc liên hệ trực tiếp với Chúng tôi theo thông tin liên hệ được đăng tải trên website.

 1. Quy định về xử lý khiếu nại liên quan việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi được nêu trong Chính sách này

Trong trường hợp Người dùng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc thông tin của mình bị sử dụng sai mục đích và/hoặc phạm vi sử dụng, Người dùng vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin liên hệ trực tuyến được đăng tải trên website SIMDAIPHAT.VN.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người dùng

Thông tin cá nhân của Người dùng được Chúng tôi cam kết bảo mật theo Chính sách bảo mật đăng tải trên website SIMDAIPHAT.VN và theo quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi Người dùng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi và theo các quy định tại Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mất an toàn thông tin cá nhân do sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi hoặc do lỗi của Người dùng. Trong trường hợp gặp sự kiện bất khả kháng, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng và tiến hành các biện pháp trong khả năng để hạn chế thiệt hại cho Người dùng.  Người dùng có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin của mình trước sự tiếp cận thông tin cá nhân của mình trên website SIMDAIPHAT.VN.

Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.