Sim Năm Sinh 2009

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0943.97.2009 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0915.90.2009 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0819072009 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0819752009 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0819762009 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0914562009 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0912342009 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0913022009 Vinaphone 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0889992009 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0911072009 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0819922009 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0825072009 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0819812009 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0819862009 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0819872009 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0819892009 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0819902009 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0819842009 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0915692009 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0914412009 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0911162009 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0911152009 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0919452009 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0911172009 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0813452009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0814562009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0815672009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0816782009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0817892009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0826782009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0832342009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0846782009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0847892009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0854562009 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 08.13.02.2009 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 07.02.01.2009 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 07.02.03.2009 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0364.93.2009 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0826592009 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0889342009 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0849802009 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0839052009 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0773.002.009 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 096.24.1.2009 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0879972009 iTelecom 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua