Sim Năm Sinh 2008

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.49.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0367.34.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0943.29.2008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0944.53.2008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0968.41.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0819762008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0819802008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0819862008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0919802008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0919092008 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0889992008 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0917082008 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0914052008 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0815042008 Vinaphone 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0814562008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0816782008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0847892008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0819852008 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0819872008 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0819902008 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0819842008 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0916962008 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0911892008 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0918792008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0917392008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0888872008 Vinaphone 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0916892008 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0916792008 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0813452008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 07.02.09.2008 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 08.26.07.2008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0904.90.2008 Mobifone 1,160,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0336.27.2008 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0385.97.2008 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0968.78.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0988.41.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0855092008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0858112008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0812852008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0814462008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0859192008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0812302008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0889122008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0914152008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0848322008 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua