Sim Năm Sinh 1997

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0816581997 Vinaphone 2,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0975.84.1997 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0914.00.1997 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0817111997 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0827051997 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0826261997 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0813451997 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0888081997 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0816881997 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0826061997 Vinaphone 8,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0918831997 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0914031997 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0818101997 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0824561997 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0825081997 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0817891997 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0855231997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0855281997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0855291997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0855311997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0888171997 Vinaphone 3,890,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0819291997 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0947391997 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0855191997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0942331997 Vinaphone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0816181997 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0828221997 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0812151997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0812171997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0942791997 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0812261997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0812491997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0812781997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0813321997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0813391997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0813931997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0815181997 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0813981997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0815591997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0815651997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0815691997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0815891997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0815981997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0816831997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0818371997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua