Sim Năm Sinh 1996

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0974.71.1996 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0824021996 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0943881996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0917191996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0917661996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0915071996 Vinaphone 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0818881996 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0914071996 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0829021996 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0835791996 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0817891996 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0815551996 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0946891996 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0945711996 Vinaphone 2,890,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0886321996 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0813351996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0889611996 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0812441996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0889621996 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0819151996 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0918721996 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0889721996 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0914461996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0947091996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0948301996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0949561996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0886641996 Vinaphone 2,790,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0858771996 Vinaphone 2,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0915341996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0944251996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0944811996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0945721996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0819701996 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0945751996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0819761996 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0946431996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0947541996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0815361996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0949761996 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0835071996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0839031996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0816621996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0819741996 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0858011996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0812141996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua