Sim Năm Sinh 2011

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0903372011 Mobifone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979752011 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0374.25.2011 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0948.92.2011 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0912052011 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0919292011 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0813022011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0886862011 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0824012011 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0827082011 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0817012011 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0826042011 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0915992011 Vinaphone 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0814122011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0822052011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0822082011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0823062011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0824062011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0825092011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0827032011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0828102011 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0825052011 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0888892011 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0911682011 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0819862011 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0914082011 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0915012011 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0812022011 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0823012011 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0815052011 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0825082011 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0914072011 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0917012011 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0919982011 Vinaphone 5,990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0819802011 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0916332011 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0941922011 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0888982011 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0944.25.2011 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0914.91.2011 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0904.87.2011 Mobifone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0334.37.2011 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0975.69.2011 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 098.232.2011 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0983.39.2011 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua