Sim Năm Sinh 1983

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0327101983 Viettel 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0396.24.1983 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0919951983 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0919781983 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0913691983 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0913571983 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0912521983 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0912351983 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0942761983 Vinaphone 2,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0888561983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0944071983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0949021983 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0813571983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0949631983 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0941251983 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0819611983 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0819691983 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0911141983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0949311983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0899.84.1983 Mobifone 1,460,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 09.1945.1983 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 07.02.02.1983 Mobifone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0827421983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0852081983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0853641983 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0828211983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0857041983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0832471983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0819701983 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0847741983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0813521983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0889261983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0848151983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0813581983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0764.84.1983 Mobifone 48,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0784.70.1983 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0.77777.1983 Mobifone 69,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0367.55.1983 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0866.33.1983 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 036.779.1983 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0354.20.1983 Viettel 830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 03767.11983 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 036.442.1983 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0343.90.1983 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0354.64.1983 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua