Sim Năm Sinh 2010

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0777912010 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0903352010 Mobifone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0775182010 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0777632010 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0707672010 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0776672010 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0974.61.2010 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0812062010 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0948882010 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0814022010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0823032010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0825072010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0827072010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0828042010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0829022010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0911232010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0888892010 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0918082010 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0826032010 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0829082010 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0818002010 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0888662010 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0948012010 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0898.70.2010 Mobifone 1,160,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 093.16.5.2010 Mobifone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0889.13.2010 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0906.15.2010 Mobifone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0968.09.2010 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0961.32.2010 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 098.336.2010 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0988.65.2010 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0824362010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0829582010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0823232010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0919482010 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0944912010 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0835582010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0839362010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0889142010 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0915502010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0835662010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0849222010 Vinaphone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0917702010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0917562010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0918702010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua