Sim Đặc Biệt

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0909574078 Mobifone 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
2 0898301368 Mobifone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0906934078 Mobifone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
4 0799988910 Mobifone 2,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
5 0989774078 Viettel 4,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
6 0906824078 Mobifone 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
7 0865271368 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0889161368 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0898498386 Mobifone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0938304078 Mobifone 4,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
11 0914248910 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0889908683 Vinaphone 800,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
13 0347.25.8386 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0387.234.078 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
15 0354.43.1102 Viettel 1,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
16 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
17 0973.95.1102 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0962.08.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
19 098.578.1102 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0977.06.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0981.87.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 09.676.11102 Viettel 5,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
23 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
24 0347.20.8386 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0367.94.1102 Viettel 1,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
26 0329.42.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
27 0347.52.4078 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
28 096.456.1102 Viettel 18,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
29 0974.25.4078 Viettel 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
30 0394.85.8386 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 038.268.8386 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0974.05.1102 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0985.19.4078 Viettel 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
34 0911331102 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0858608386 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0823654078 Vinaphone 10,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
37 0858381368 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0859681368 Vinaphone 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0858601368 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0829688386 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0826998386 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0858181368 Vinaphone 7,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0822238386 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0838001368 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0819998386 Vinaphone 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua