Sim Năm Sinh 1980

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0326021980 Viettel 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0343631980 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0357.31.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0379.30.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0969.37.1980 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0976.01.1980 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.27.1980 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0819051980 Vinaphone 5,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0919711980 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0917111980 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0911151980 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0946991980 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0949331980 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0945791980 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0813571980 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0915571980 Vinaphone 2,090,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0911341980 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0911381980 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0819601980 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0915831980 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0941921980 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0819691980 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0819711980 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0819721980 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0819751980 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0916791980 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 08.29.12.1980 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 07.02.05.1980 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 07.02.02.1980 Mobifone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0397.42.1980 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0855791980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0836031980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0856451980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0836301980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0822321980 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0917631980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0813971980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0948541980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0836911980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0948981980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0837851980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0815401980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0817681980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0949021980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0845471980 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua