Sim Gánh

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 096.3332.535 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0973.055.313 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0965.306.919 Viettel 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0973.088.515 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0966.570.828 Viettel 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 096.3332.575 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0973.088.606 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0968.37.8626 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0973.099.272 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 09.6878.2696 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 096.3332.595 Viettel 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0968.244.989 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0973.099.737 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 09.6878.5393 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0901.521.636 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 09.6663.2161 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0968.245.989 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0973.177.969 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.256.919 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0901.529.818 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 09.6663.2171 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 096.3332.616 Viettel 2,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0973.443.646 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0962.75.6838 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
25 0902.051.656 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 096.3332.767 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0974.183.989 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973.611.525 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0962.786.292 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0902.09.3323 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0983.425.989 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0973.660.070 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0962.786.525 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 096.3332.787 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0973.667.909 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0962.79.6838 Viettel 1,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
37 0904.345.101 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 09.6663.2242 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0973.811.272 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0962.89.0797 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0902.091.393 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 096.3332.797 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0986.368.969 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0973.880.292 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0962.902.818 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua