Sim Năm Sinh 1992

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.6666.1992 Viettel 23,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0975.40.1992 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0367.44.1992 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0977.02.1992 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0828071992 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0814561992 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0919751992 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0943431992 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0822111992 Vinaphone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0943331992 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0912481992 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0916011992 Vinaphone 11,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0827041992 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0816781992 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0946351992 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0949591992 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0945791992 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0941121992 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0852511992 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0852531992 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0852741992 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0888271992 Vinaphone 2,890,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0945381992 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0949271992 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0889521992 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0889581992 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0889631992 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0812431992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0812361992 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0918761992 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0949681992 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0941791992 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0941391992 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0812161992 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0944251992 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0944611992 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0949731992 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0812141992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0812241992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0812321992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0812411992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0812451992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0812531992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0812741992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0812781992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua