Sim Năm Sinh 1982

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0334.37.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0349.67.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0818081982 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0911441982 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0944221982 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0886631982 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0888131982 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0941171982 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0946871982 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0819741982 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0949221982 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0819691982 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0819701982 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0819711982 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0819731982 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0917711982 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0949891982 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 08.29.12.1982 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0899.51.1982 Mobifone 1,160,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 07.02.03.1982 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0852471982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0812251982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0842351982 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0813201982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0945201982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0832731982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0833941982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0843251982 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 085.777.1982 Vinaphone 47,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0866.33.1982 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0398.54.1982 Viettel 830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 037.240.1982 Viettel 880,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0359.74.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0378.74.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0378.60.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0347.59.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 035.330.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0353.42.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0375.30.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0354.37.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0364.52.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0384.65.1982 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0327.20.1982 Viettel 1,150,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 034.7.02.1982 Viettel 1,150,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0347.91.1982 Viettel 1,150,000 đ Sim năm sinh Đặt mua