Sim Lặp

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.9999.6969 Viettel 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 03.9999.2929 Viettel 36,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0383327878 Viettel 1,600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
4 0909723030 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0358453939 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0356843939 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0813075454 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0356243939 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0356238989 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0355318989 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0972490808 Viettel 2,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972587171 Viettel 3,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0945678989 Vinaphone 500,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0906950808 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0334978989 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0336038989 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0932681717 Mobifone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0336028989 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0355048989 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0343238989 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0932729090 Mobifone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0339217878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
23 0339657878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
24 0338637878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
25 0973687171 Viettel 3,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0343557878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
27 0357267878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
28 0343637878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
29 0357137878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
30 0357237878 Viettel 1,300,000 đ Sim ông địa Đặt mua
31 0354107878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
32 0355247878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
33 0338547878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
34 0975530202 Viettel 3,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0358097878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
36 0907910202 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0354977878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
38 0339467878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
39 0336037878 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
40 0383027979 Viettel 15,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0903762323 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0354885757 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0975980303 Viettel 3,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0868750909 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0383730101 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua