Sim Năm Sinh 2014

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0329052014 Viettel 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0888432014 Vinaphone 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0916412014 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0931562014 Mobifone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0346112014 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0354.26.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0867.7.3.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 033333.2014 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0964.10.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0915552014 Vinaphone 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0949992014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0812022014 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0814052014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0817032014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0824022014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0812032014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0825092014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0829012014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0911232014 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0818002014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0911662014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0941232014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0819882014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0888892014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0888992014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0919922014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0812042014 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0917092014 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0888682014 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0816062014 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0826082014 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0819032014 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0886992014 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 093.22.5.2014 Mobifone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0915.67.2014 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 07.02.03.2014 Mobifone 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0918.61.2014 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0903.43.2014 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 07.02.07.2014 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0914.21.2014 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0937.34.2014 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0933.23.2014 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0932.29.2014 Mobifone 1,160,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 03.4448.2014 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0966.89.2014 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua