Sim Năm Sinh 2002

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0976.57.2002 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0942882002 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0822062002 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0941882002 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0917992002 Vinaphone 3,890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 09.18.04.2002 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 08.16.12.2002 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0812402002 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0947312002 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0839262002 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0842642002 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0949972002 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0832152002 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0889632002 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0774.71.2002 Mobifone 44,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0764.51.2002 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0703.74.2002 Mobifone 48,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 07.07.002.002 Mobifone 27,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0906.35.2002 Mobifone 68,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0765.61.2002 Mobifone 48,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0708.94.2002 Mobifone 44,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0773.002.002 Mobifone 76,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 07.07.03.2002 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0777.002.002 Mobifone 27,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
25 0916.47.2002 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0559002002 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0378.70.2002 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0396.40.2002 Viettel 1,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0373.62.2002 Viettel 1,150,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0384.66.2002 Viettel 1,570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 035.7.06.2002 Viettel 1,570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0348.34.2002 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0379.39.2002 Viettel 2,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0386.39.2002 Viettel 2,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 035.244.2002 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 035.267.2002 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 037.274.2002 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 035.909.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0337.88.2002 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 097.13.2.2002 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 096.251.2002 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 097.196.2002 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 096.164.2002 Viettel 5,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 097.15.3.2002 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 097.18.4.2002 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua