Sim Năm Sinh 1990

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0962.81.1990 Viettel 10,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0889691990 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0916621990 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0826051990 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0858881990 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0824561990 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0842221990 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0857771990 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0813331990 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0815551990 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0818721990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0818751990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0818851990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0818951990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0819151990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0819261990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0819361990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0819381990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0819521990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0917861990 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0823161990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0914861990 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0823171990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0949291990 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0823371990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0823381990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0823561990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0823571990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0823581990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0852431990 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0823691990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0823781990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0825831990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0828171990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0828571990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0828591990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0828631990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0828711990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0828721990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0828751990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0828761990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0852141990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0854031990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0854051990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0855041990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua