Sim Đầu Số 034

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 034.9197.555 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 034.8688887 Viettel 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0344.982.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0342.197.555 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0344.060.888 Viettel 9,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0345.183.111 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0348.097.555 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0342.093.111 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0347.360.888 Viettel 5,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0342.840.555 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0345.625.222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0342.893.111 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0348.451.777 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0342.940.555 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0344.031.333 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0345.192.111 Viettel 2,700,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0344.09.1999 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0344.167.888 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0345.152.666 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0342.950.555 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0345.325.222 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0349.12.14.16 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0342.115.222 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0345.12.14.16 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0347.962.666 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0342.077.555 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0345.722227 Viettel 9,500,000 đ Sim đối Đặt mua
28 0345.387.888 Viettel 11,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 034.8808.777 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0348.431.777 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 034.996.2666 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0348.250.555 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0348.418.777 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0349.872.666 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0342.250.555 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0345.088.333 Viettel 7,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0344.170.888 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0342.901.333 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0345.172.111 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0349.257.555 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0342.560.555 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0345.405.222 Viettel 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0346.072.111 Viettel 1,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0342.82.84.86 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0348.665.669 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua