Sim Năm Sinh 1993

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.25.1993 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 09.6788.1993 Viettel 20,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0889551993 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0827051993 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0819891993 Vinaphone 8,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0947471993 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0945681993 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0886661993 Vinaphone 14,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0911551993 Vinaphone 6,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0916031993 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0912001993 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0824561993 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0843331993 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0847771993 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0816011993 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0822221993 Vinaphone 20,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0812221993 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0915781993 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0912441993 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0855171993 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0855371993 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0855711993 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0855761993 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0855871993 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0889521993 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0947581993 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0941181993 Vinaphone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0886031993 Vinaphone 3,790,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0844041993 Vinaphone 2,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0915921993 Vinaphone 3,790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0944221993 Vinaphone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0815181993 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0819151993 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0815671993 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0852331993 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0812141993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0812171993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0812411993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0812541993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0812641993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0918151993 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0812651993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0944681993 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0812811993 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0942881993 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua