Sim Năm Sinh 2006

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0828032006 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0916092006 Vinaphone 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0919872006 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0889992006 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0813452006 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0825672006 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0846782006 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0847892006 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0852342006 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0847772006 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0857772006 Vinaphone 2,790,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0819752006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0819762006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0819802006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0819812006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0819822006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0819832006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0819852006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0819872006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0819892006 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0819842006 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0912352006 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0911892006 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0913522006 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0917682006 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0915792006 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0918662006 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973.36.2006 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.65.2006 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0963.26.2006 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0812702006 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0773.002.006 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0767.222.006 Mobifone 64,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0977.46.2006 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0868.99.2006 Viettel 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0879982006 iTelecom 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0879962006 iTelecom 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0989.6.5.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0977.83.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0977.29.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0868.79.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0965.82.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 096.195.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0966.04.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0981.80.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua