Sim Taxi 4

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.5777.5777 Viettel 38,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 03.2982.2982 Viettel 6,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 03.5756.5756 Viettel 5,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03.6326.6326 Viettel 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 03.6775.6775 Viettel 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.7572.7572 Viettel 4,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03.7671.7671 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 03.9289.9289 Viettel 11,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 03.9499.9499 Viettel 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0329572957 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0969916991 Viettel 18,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0963196319 Viettel 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0972837283 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973927392 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0978807880 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0971027102 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0961306130 Viettel 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0965066506 Viettel 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0964246424 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0985178517 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0964906490 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0964936493 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0971487148 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0967486748 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0971057105 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0974027402 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0962046204 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0973047304 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0965046504 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0964056405 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0976147614 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0964316431 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0978327832 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0963406340 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0966416641 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0983428342 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0971437143 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0981458145 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0961466146 Viettel 4,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0973507350 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0962746274 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0963846384 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 09.4315.4315 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 08.8668.8668 Vinaphone 388,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0823672367 Vinaphone 7,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua