Sim Kép

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0909682244 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0707583399 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
3 0901860055 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0903378899 Mobifone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0907402277 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0908138844 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0328278866 Viettel 3,400,000 đ Sim kép Đặt mua
8 0868582266 Viettel 3,000,000 đ Sim kép Đặt mua
9 0868984455 Viettel 1,600,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0369015588 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
11 0988163388 Viettel 28,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0394978833 Viettel 900,000 đ Sim kép Đặt mua
13 0778385566 Mobifone 5,000,000 đ Sim kép Đặt mua
14 0961101144 Viettel 1,400,000 đ Sim kép Đặt mua
15 0336050099 Viettel 2,700,000 đ Sim kép Đặt mua
16 0931168800 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
17 0947368800 Vinaphone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
18 0938250077 Mobifone 2,500,000 đ Sim kép Đặt mua
19 0938673355 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
20 0981436699 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0934017766 Mobifone 3,000,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0356443388 Viettel 3,200,000 đ Sim kép Đặt mua
23 0902497755 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0961074499 Viettel 3,500,000 đ Sim kép Đặt mua
25 0977695544 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0812899911 Vinaphone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
27 0962671144 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0365929966 Viettel 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
29 0975463300 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0365973366 Viettel 1,200,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0932162266 Mobifone 5,000,000 đ Sim kép Đặt mua
32 0328.14.6699 Viettel 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
33 03.4404.2299 Viettel 1,200,000 đ Sim kép Đặt mua
34 0397.51.2299 Viettel 800,000 đ Sim kép Đặt mua
35 0947.63.9922 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0947.12.1155 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
37 0947.26.1100 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
38 094.553.2211 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0944.82.5533 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
40 0377.377.733 Viettel 10,000,000 đ Sim kép Đặt mua
41 0943.62.5522 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0916.25.6600 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0949.82.6622 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
44 0944.13.2211 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0943.69.6622 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua