Sim Kép

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 07.88333399 Mobifone 22,000,000 đ Sim kép Đặt mua
2 0944.98.9955 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
3 0945.01.9955 Vinaphone 990,000 đ Sim kép Đặt mua
4 0945.71.6633 Vinaphone 790,000 đ Sim kép Đặt mua
5 0967.31.33.99 Viettel 6,600,000 đ Sim kép Đặt mua
6 0359.11.33.66 Viettel 18,000,000 đ Sim kép Đặt mua
7 0363.11.33.99 Viettel 20,000,000 đ Sim kép Đặt mua
8 03.77.55.88.44 Viettel 2,900,000 đ Sim kép Đặt mua
9 0705.66.55.22 Mobifone 2,500,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0793.00.33.66 Mobifone 5,500,000 đ Sim kép Đặt mua
11 07.88.33.33.66 Mobifone 19,000,000 đ Sim kép Đặt mua
12 07.88333322 Mobifone 12,000,000 đ Sim kép Đặt mua
13 07.88333355 Mobifone 16,000,000 đ Sim kép Đặt mua
14 07.88333377 Mobifone 13,000,000 đ Sim kép Đặt mua
15 0909682244 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0707583399 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
17 0901860055 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0903378899 Mobifone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0907402277 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0908138844 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0328278866 Viettel 3,400,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0868582266 Viettel 3,000,000 đ Sim kép Đặt mua
23 0868984455 Viettel 1,600,000 đ Sim kép Đặt mua
24 0369015588 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
25 0988163388 Viettel 28,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0394978833 Viettel 900,000 đ Sim kép Đặt mua
27 0778385566 Mobifone 5,000,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0961101144 Viettel 1,400,000 đ Sim kép Đặt mua
29 0336050099 Viettel 2,700,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0931168800 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0947368800 Vinaphone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
32 0938250077 Mobifone 2,500,000 đ Sim kép Đặt mua
33 0938673355 Mobifone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
34 0981436699 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0934017766 Mobifone 3,000,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0356443388 Viettel 3,200,000 đ Sim kép Đặt mua
37 0902497755 Mobifone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0961074499 Viettel 3,500,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0977695544 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0812899911 Vinaphone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
41 0962671144 Viettel 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0365929966 Viettel 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
43 0975463300 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0365973366 Viettel 1,200,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0932162266 Mobifone 5,000,000 đ Sim kép Đặt mua