Sim Năm Sinh 2013

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0789952013 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0789982013 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0703662013 Mobifone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 034.25.1.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0329.49.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0968.87.2013 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0946.18.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0944.20.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 094.996.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0947.51.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0943.27.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0888862013 Vinaphone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0823452013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0823062013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0824042013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0827092013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0823112013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0827032013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0827112013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0911232013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0829082013 Vinaphone 9,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0912122013 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0888832013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0919792013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0912332013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0819882013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0825082013 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0829022013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0914122013 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0919932013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0828102013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0919872013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0913062013 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0947222013 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0941792013 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0914.51.2013 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0904.92.2013 Mobifone 1,460,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0913.80.2013 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 07.02.03.2013 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0904.80.2013 Mobifone 1,160,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0904.83.2013 Mobifone 1,160,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0904.91.2013 Mobifone 1,160,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0934.49.2013 Mobifone 1,160,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0889.68.2013 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 033.616.2013 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua