Sim Năm Sinh 1999

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0385.89.1999 Viettel 17,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 035.24.9.1999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0344.09.1999 Viettel 13,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0356.09.1999 Viettel 15,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 036.909.1999 Viettel 23,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0339.88.1999 Viettel 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 039.838.1999 Viettel 19,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 033.997.1999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0374.57.1999 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0359.07.1999 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0334.76.1999 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0338.35.1999 Viettel 13,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 035.21.4.1999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0348.2.4.1999 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0335.3.4.1999 Viettel 11,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0383.44.1999 Viettel 10,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 038.25.4.1999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 035.994.1999 Viettel 11,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0343.63.1999 Viettel 14,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0349.62.1999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 037.24.1.1999 Viettel 12,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 033.44.11.999 Viettel 20,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0384.511.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 033.990.1999 Viettel 15,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0368.70.1999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0366.40.1999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 03.29.04.1999 Viettel 22,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0376.001.999 Viettel 14,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0785.991.999 Mobifone 26,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 033.989.1999 Viettel 29,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0705.29.1999 Mobifone 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0762.151.999 Mobifone 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0773.96.1999 Mobifone 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0703.55.1999 Mobifone 9,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0826.321.999 Vinaphone 12,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0836.311.999 Vinaphone 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0838.611.999 Vinaphone 19,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0839.811.999 Vinaphone 19,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0767381999 Mobifone 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0707301999 Mobifone 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 03.5959.1999 Viettel 35,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0359.55.1999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0332.911.999 Viettel 25,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 03737.11.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0377.06.1999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua