Sim Năm Sinh 1998

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985611998 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0328711998 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 09.6788.1998 Viettel 28,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0976.01.1998 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0973.82.1998 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0815051998 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0889861998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0815671998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0822391998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0839891998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0918981998 Vinaphone 14,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0917091998 Vinaphone 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0942761998 Vinaphone 3,890,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0913431998 Vinaphone 3,890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0917331998 Vinaphone 3,890,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0889851998 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0942921998 Vinaphone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0942381998 Vinaphone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0916931998 Vinaphone 3,790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0889711998 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0812611998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0815521998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0815781998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0815961998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0818571998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0818731998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0819151998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0812461998 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0819521998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0815991998 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0823371998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0856771998 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0833171998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0837691998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0838271998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0839041998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0852301998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0852431998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0852481998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0852541998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0852911998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0856041998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0856671998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0857051998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0858131998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua