Sim Đầu Số 059

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0592.08.1234 Gmobile 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0592.18.1234 Gmobile 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 059.2222.775 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0592.5432.39 Gmobile 48,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 059.25.77778 Gmobile 56,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
6 059.26.33330 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 059.27.11114 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0592.81.0123 Gmobile 56,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0593.225.000 Gmobile 48,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0593.567.456 Gmobile 56,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0593.843.789 Gmobile 48,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0593.845.789 Gmobile 48,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0593.99.88.79 Gmobile 56,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0598.174.178 Gmobile 48,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
15 0598.568.777 Gmobile 56,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0598.569.777 Gmobile 56,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0598.570.999 Gmobile 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0598.574.888 Gmobile 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0598.584.555 Gmobile 48,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0598.588.777 Gmobile 56,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0598.602.666 Gmobile 56,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0598.602.777 Gmobile 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0598.602.888 Gmobile 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0598.602.999 Gmobile 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0598.604.888 Gmobile 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 059.888.22.48 Gmobile 48,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 059.888.33.59 Gmobile 48,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 059.8885.339 Gmobile 48,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 059.888.55.48 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0598.893.868 Gmobile 48,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0599.112.334 Gmobile 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0599.113.224 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0599.113.226 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0599.117.003 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0599.228.776 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0599.34.0009 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0599.34.2225 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0599.34.2226 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0599.35.2229 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0599.36.0009 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0599.37.1119 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0599.37.4447 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0599.42.3339 Gmobile 48,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0599.43.0001 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0599.56.1117 Gmobile 48,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua