Sim đầu số 03 giữa số 9999

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.99994.111 Viettel 11,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 03.99999.179 Viettel 43,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 03.9999.6969 Viettel 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 03.9999.2929 Viettel 36,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 03999993.85 Viettel 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 033.9999.895 Viettel 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0399999.018 Viettel 7,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 038.9999.468 Viettel 8,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0399996.169 Viettel 6,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0399997.039 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 03999939.08 Viettel 4,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0399998.796 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0399998.234 Viettel 7,900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 038.9999.235 Viettel 4,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 036.9999.170 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 033.9999.177 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 034.9999.767 Viettel 3,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0362.9999.85 Viettel 4,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0376.9999.84 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0343.9999.80 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0357.9999.78 Viettel 3,600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
22 0363.9999.45 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0368.9999.36 Viettel 5,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0374.9999.36 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0343.9999.32 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0379999.562 Viettel 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 037.9999663 Viettel 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03682.99997 Viettel 3,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03926.99997 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03888.99996 Viettel 39,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 037.8899996 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 034.2299996 Viettel 5,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03654.99996 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 03774.99996 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 03856.99995 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 03946.99995 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0364.599995 Viettel 10,000,000 đ Sim đối Đặt mua
38 0379199995 Viettel 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0373.199995 Viettel 5,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 03936.99994 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0395.499994 Viettel 6,900,000 đ Sim đối Đặt mua
42 03268.99993 Viettel 4,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 03785.99993 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 03775.99992 Viettel 3,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 03954.99992 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua