Sim Đầu Số 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0332.888.555 Viettel 79,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0354.882.999 Viettel 9,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0386.557.888 Viettel 12,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0388.550.888 Viettel 12,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0338.029.777 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0335.961.777 Viettel 2,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 036.4442.666 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 034.9197.555 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0336.040.555 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0378.168.333 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0382.941.333 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0384.535.222 Viettel 1,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0335.883.111 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0369.705.000 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0393.881.880 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 034.8688887 Viettel 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03.88889.555 Viettel 55,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0344.982.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0357.757.888 Viettel 11,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0356.950.888 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0338.019.777 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0353.961.777 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 036.2242.666 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0342.197.555 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0338.240.555 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0382.768.333 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 038.39.31333 Viettel 6,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0365.735.222 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0366.983.111 Viettel 2,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 039.880.3000 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0352.61.63.65 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0358.880.881 Viettel 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03692.88887 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 03.5777.5777 Viettel 38,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0384.682.999 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 035585.7888 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0344.060.888 Viettel 9,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0336.119.777 Viettel 6,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0383.951.777 Viettel 2,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0385.242.666 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0373.097.555 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0339.540.555 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 038.68.68.333 Viettel 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 038.38.31.333 Viettel 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 03388.25.222 Viettel 3,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua