Sim đầu số 0975130

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975.13.05.74 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0975.13.07.72 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0975130174 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0975.13.04.78 Viettel 830,000 đ Sim ông địa Đặt mua
5 0975.13.05.12 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0975.13.01.04 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0975.13.02.00 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0975.13.02.07 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0975.13.08.02 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0975.13.02.15 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0975.13.05.16 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.13.04.17 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975.13.09.69 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0975.13.03.11 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0975.13.07.02 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0975.13.08.05 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0975.13.06.94 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975.13.08.94 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0975.13.04.92 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0975.13.02.11 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0975.13.06.18 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.13.08.03 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0975.13.08.79 Viettel 2,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua