Sim Đầu Số Cổ

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0912.9666.05 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0902.073.866 Mobifone 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.055.313 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0985.986.128 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0912.9666.52 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0901.570.766 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.088.515 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0986.101.856 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.347.086 Viettel 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0973.088.606 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0986.298.518 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0904.258.566 Mobifone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0973.099.272 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.362.856 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0902.075.255 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0973.099.737 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0901.521.636 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975.269.086 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0904.373.466 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.177.969 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0986.435.836 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0901.529.818 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0911.60.50.86 Vinaphone 690,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0901.534.366 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0973.69.09.89 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0973.443.646 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0986.628.356 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0902.051.656 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0974.183.989 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0973.215.214 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0973.611.525 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0986.689.243 Viettel 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0902.09.3323 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.425.989 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0973.660.070 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0986.98.99.15 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0901.512.997 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.667.909 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0987.25.65.18 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0904.345.101 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0973.112.689 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0973.811.272 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0987.808.128 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0902.091.393 Mobifone 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 090.440.6166 Mobifone 690,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua