Sim Đuôi 01 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.7777.01 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0398.800.801 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 033333.1101 Viettel 8,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0355150001 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0383730101 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0363160001 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0328.08.11.01 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0373.16.02.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03333.866.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03333938.01 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 032.5678.101 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0333339.501 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0399.081.801 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 035.666.77.01 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0382.29.01.01 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 037.3333.401 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03.6666.7601 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0374.16.01.01 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0366.91.01.01 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0399.44.11.01 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0378.75.01.01 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0378.89.01.01 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 036.7777.201 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.6666.7401 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 03.6666.7501 Viettel 76,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0335.36.96.01 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0344.218.001 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0364.85.01.01 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0332.406.101 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0328.67.67.01 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 034.77777.01 Viettel 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0362.701.701 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0395.401.401 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
34 0348.101.101 Viettel 8,000,000 đ Sim đối Đặt mua
35 03.666669.01 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0344.26.08.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0325.30.04.01 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0347.12.03.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0393.24.07.01 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0336180301 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0342.20.05.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0338.345.101 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0396.04.06.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0353.04.03.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0339.05.07.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua