Sim Đuôi 02 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03975.00002 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03998.00002 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 038.779.1102 Viettel 4,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
4 0354.99.1102 Viettel 1,800,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
5 0397.55.1102 Viettel 2,900,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
6 0357.44.1102 Viettel 1,700,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
7 0337.27.1102 Viettel 1,700,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
8 0389.16.1102 Viettel 2,600,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
9 0343.006.002 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0333366502 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0366666802 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0354.43.1102 Viettel 1,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
13 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
14 0384.401.402 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03333.966.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
17 0367.94.1102 Viettel 1,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
18 0329.42.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
19 0357.16.04.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 033.9696.102 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0382.820.802 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0393.13.02.02 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 03.6666.7602 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0395.06.02.02 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 034.556.02.02 Viettel 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 039.567.02.02 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 038.33.77.202 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0374.05.02.02 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0383.90.02.02 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 03.82.82.02.02 Viettel 9,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 03.6666.7802 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 037.88.5.02.02 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0378.86.02.02 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0366.72.02.02 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0378.89.02.02 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 03.6666.7502 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0329.03.02.02 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0395.12.99.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0337.02.47.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0328.845.002 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0338.3388.02 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 03.789.789.02 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0.363636.802 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0337.12.05.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0346.03.04.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua