Sim Đuôi 04 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03982.00004 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0372.8888.04 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0398.003.004 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0364.203.204 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0355300604 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0338934404 Viettel 799,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0368442004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0386.49.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 033.606.4404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0346.903.904 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0333333.504 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0357.96.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 03.345689.04 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 035.312.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 03.6666.5304 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 032.538.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 03.8888.3604 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 033.999.7904 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 032.868.0004 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0388.444.204 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0392.14.04.04 Viettel 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 03.6666.7604 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0395.29.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0396.01.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 03.6666.77.04 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.6666.7804 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0325.08.06.04 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0385.01.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 037.88.5.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0366.006.004 Viettel 67,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0379.16.04.04 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0366.74.04.04 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 03.6666.7504 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0387.408.004 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0363.804.804 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0367.23.06.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0398.09.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0346.25.06.04 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0363.261004 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0355271204 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0335.31.10.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0394.22.08.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0352.06.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0397.17.06.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0376.08.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua