Sim Đuôi 04 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0867.107.104 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0836.904.904 Vinaphone 4,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
3 0838.904.904 Vinaphone 5,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0888836104 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0847984404 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0847222404 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0847294404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0847994404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0842984404 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0819164404 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0848094404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0868384404 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0849294404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0849594404 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0816070704 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 08686.34404 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0867.58.4404 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 086.775.4404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 08686.98.004 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886604604 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0889994404 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0819822004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0853045304 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0818004404 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0812340404 Vinaphone 5,990,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0814444404 Vinaphone 10,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0888880804 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888048804 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888881804 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0813452004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0815672004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0816782004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0817892004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0825672004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0846782004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0847892004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0852342004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0849678904 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0854007004 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0812003004 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0858104104 Vinaphone 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0888887804 Vinaphone 2,590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0837777704 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0836020304 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888009004 Vinaphone 2,790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua