Sim Đuôi 05 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0345.03.04.05 Viettel 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0346.03.04.05 Viettel 8,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 032.8888.105 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0333335.805 Viettel 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 03333.05.205 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0355.19.01.05 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0377.205.205 Viettel 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0345.24.2005 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0397.03.2005 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 039.283.5005 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0373.095.905 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 035.77789.05 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 03.8668.5505 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0356.41.2005 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0356.501.105 Viettel 700,000 đ Sim đối Đặt mua
16 03.6789.6705 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0329.33.05.05 Viettel 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0382.333.005 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0.3939.0.0505 Viettel 24,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 037.3333.805 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 03.6666.77.05 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0384.007.005 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0396.77.5005 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0.3636.0.0505 Viettel 25,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0384.35.35.05 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0375.94.05.05 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0376.04.05.05 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0358.404.405 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0378.11.05.05 Viettel 85,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0364.09.02.05 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0366.006.005 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0379.15.05.05 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 03.6666.7505 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0352.5335.05 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0347.50.22.05 Viettel 450,000 đ Sim đối Đặt mua
36 0342.588.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0358.023.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0385.78.01.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0339.03.02.05 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0328.09.11.05 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0376.28.03.05 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0394.30.12.05 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0379.24.07.05 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0328.14.10.05 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0338191105 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua