Sim Đuôi 05 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0865.505.805 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0828320505 Vinaphone 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0886399505 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0886479005 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0812345605 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0888881505 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0889992005 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0818005005 Vinaphone 12,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
9 0817062005 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0846782005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0847892005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0852342005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0855672005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0847772005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0855555605 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0822004005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0855030405 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0858004005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0858885505 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0888695005 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0858555805 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0859505505 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đối Đặt mua
23 0825250505 Vinaphone 3,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0847777805 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0819722005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0819752005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0819762005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0819812005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0819822005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0819832005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0819852005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0819862005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0819942005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0849405405 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0888777205 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0819842005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0844054405 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0815051505 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0858508805 Vinaphone 1,590,000 đ Sim đối Đặt mua
40 0888882305 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0849999905 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888882805 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0889.799.905 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0834.510.105 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0836.803.805 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua