Sim Đuôi 06 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 034.98888.06 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0382.003.006 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0343.003.006 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0374.001.006 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0397.006.006 Viettel 7,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0347.306.306 Viettel 4,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0333358206 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0379710006 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0345673806 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0333780606 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0339615006 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0343131306 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0359.026.206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 032.55678.06 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0364.405.406 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0372.06.56.06 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0329.56.0506 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0376.116.106 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 032.6677.606 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0366.75.06.06 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 037.3333.206 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 037.3333.606 Viettel 16,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 036.678.06.06 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0366.79.06.06 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0384.006.006 Viettel 7,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 03.6666.77.06 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0384.007.006 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0366.82.06.06 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0366.83.06.06 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 03.6666.7806 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 039.767.06.06 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0325.40.0006 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0366.94.06.06 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0379.15.06.06 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0349.208.906 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0377.814.006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0335.087.006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0336.875.106 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0396.07.24.06 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0383.734.006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0355.179.006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0337.692.506 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0368.31.01.06 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0335.94.14.06 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0359.277.306 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua