Sim Đuôi 08 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0353.04.06.08 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0353.06.07.08 Viettel 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 039.7700008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0377.800008 Viettel 8,500,000 đ Sim đối Đặt mua
5 0353.005.008 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0372.107.108 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03999939.08 Viettel 4,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0376182808 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0386.49.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0367.34.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0389.00.07.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0382.08.11.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0343.01.07.08 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 038.4444.908 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0342.23.03.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0342.10.09.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0336.27.2008 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0388.0246.08 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0385.97.2008 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0389.807.708 Viettel 700,000 đ Sim đối Đặt mua
21 0397.008.108 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0357.806.608 Viettel 700,000 đ Sim đối Đặt mua
23 0327.0077.08 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0398.4567.08 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 039.4444.508 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.2838.0208 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0393.018.808 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0372.00.0708 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03.5555.1308 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0353.885.808 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 03.29.29.08.08 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0366.75.08.08 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0393.07.08.08 Viettel 21,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 037.3333.208 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0366.79.08.08 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0384.60.08.08 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0366.89.08.08 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0366.91.08.08 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0366.72.08.08 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0366.74.08.08 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0329.004.008 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 03.6666.7508 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0333.955.208 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0396.0357.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0343.824.808 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua