Sim Đuôi 08 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0886.004.008 Vinaphone 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0865.703.708 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0826.108.108 Vinaphone 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0888830208 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0889823808 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0846088808 Vinaphone 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0849221008 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 086.2229.008 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0855.207.208 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0845678908 Vinaphone 55,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888886108 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0825252508 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0837083708 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888858808 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0859085908 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0855678908 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0838838808 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0818800008 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đối Đặt mua
19 0888040608 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0819762008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0819802008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0819862008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0826007008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0889992008 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0839393908 Vinaphone 13,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0823232308 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0836363608 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0825008008 Vinaphone 10,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0824635708 Vinaphone 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0833300008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888881508 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0848848808 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0819007008 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0856565608 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0856789008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0888855508 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888383808 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0815042008 Vinaphone 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0814562008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0816782008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0847892008 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0832323208 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0819009108 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0843888808 Vinaphone 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0833006008 Vinaphone 2,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua