Sim đuôi 119 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0978.277.119 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0974.383.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.914.119 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0975.803.119 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0977865119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0971751119 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0973.160.119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0977.083.119 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0976.727.119 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0976.340.119 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0976.138.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0977.994.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 097.186.1119 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0976.58.1119 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0973.98.1119 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.126.119 Viettel 1,110,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0978.142.119 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0978.584.119 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0977.384.119 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.296.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.31.01.19 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.21.01.19 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0975.15.01.19 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0978.993.119 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0972.15.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0978.663.119 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 09779.58.119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua