Sim Đuôi 12 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0373.6666.12 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03.866668.12 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0348.5555.12 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0357.5555.12 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0387.711.712 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0325501112 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0333318112 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0333365912 Viettel 799,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0333761212 Viettel 3,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0368.11.09.12 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0346.07.08.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0353.26.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0362.5689.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 037.4567.912 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0394.311.312 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 037.9999.212 Viettel 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0386.511.512 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 032.9779.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0358.1234.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0383.368.912 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0338.12.15.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0385.505.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 039.838.0012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 037.34568.12 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0336.102.212 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0369.12.89.12 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0379.712.812 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03.5255.2112 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03.6666.77.12 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0378.75.12.12 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0378.84.12.12 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 037.88.5.12.12 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0367.222.112 Viettel 14,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0334.30.15.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0327.619.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0345.774.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0337.498.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0374.940.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0367.430.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0372.012.012 Viettel 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0359.0.3.6.9.12 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0337.01.07.12 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0397010412 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0372088212 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua