Sim Đuôi 12 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0839.612.612 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
2 0886935112 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0886129012 Vinaphone 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0889161212 Vinaphone 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0886199012 Vinaphone 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0886166112 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0866868612 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0886616212 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0852121212 Vinaphone 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0812221112 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0829092012 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0825072012 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0813082012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0817032012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0823042012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0828122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0829072012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0889999112 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888188812 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0822222012 Vinaphone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0824042012 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0856662012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0819882012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0833333112 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888885012 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0888886812 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0886868612 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0829122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0822122012 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0822222112 Vinaphone 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888800012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0845555112 Vinaphone 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0859595912 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0827979012 Vinaphone 1,390,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0857212212 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đối Đặt mua
36 0888881512 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0813579012 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0886118112 Vinaphone 1,090,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0849999912 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0835552012 Vinaphone 2,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0857575712 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0856868012 Vinaphone 1,190,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0838120212 Vinaphone 890,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0838777012 Vinaphone 1,190,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0855682012 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua